Bağlantılar
   • Misyon & Vizyon
   • Hedeflerimiz
   • Tüzük
 

Hedeflerimiz

Hayat Boyu Öğrenme perspektifi içerisinde, nüfusun eğitim ve öğrenme ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları yapmak, başta gençlerin ve yetişkinlerin temel eğitim eksiğini tamamlamalarına ve çağın gerektirdiği gerekli bilgi ve beceri kazanmalarına destek olmak, sosyal kültürel becerilerini geliştirmek, ekonomik beceri kazanmalarını sağlamak üzere meslek edinmelerine yönelik eğitim programları ve projeleri geliştirmek ve uygulamaya koymaktır.
Genel amaca ulaşmak için;
1. Toplumun eğitim ve öğrenme ihtiyaçlarına yönelik profesyonel anlamda ihtiyaç belirleme çalışmaları yapmak,
2. Bu çalışmalar kapsamında eğitim ve öğrenme ihtiyaçlarına uygun program ve projeler geliştirmek,
3. Hayat Boyu Öğrenme kapsamında bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak
4. Dezavantajlı gruplar, kadınlar, işsizler, engelliler ve çocuklar için çalışmalarda bulunmak
5. Avrupa Birliği, Dünya Bankası gibi uluslararası fonlarından yararlanmak amacıyla yayınlanan tüm duyurulara yönelik projeler hazırlamak, yönetmek, ortak olmak
6. İnsan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik kişi ve kurumların kapasite yükseltmelerine destek olmak amacıyla, yetişkin eğitimleri vermek, projeler hazırlamak, yürütmek ve ortak olmak
7. İstihdama yönelik eğitim ve proje çalışmalarında bulunmak
8. Önceki Öğrenmelerin tanınması ve uzaktan eğitime ilişkin her türlü faaliyette bulunmak
9. Mesleki Belgelendirme Merkezi, Mükemmeliyet Merkezi ve Beceri Test Merkezi kurulmasını ve yürütülmesini sağlamak
10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

 
BAĞLANTILAR

Kurumsal Yapı

Faaliyetler

Kurullar

Galeri
Duyurular
Aydın

İletişim
İLETİŞİM BİLGİLERİ
ADRES: Yeni, 78/1. Sk. No:21, Güney Apt. 09800 Nazilli AYDIN
TELEFON:0505 305 77 28
FAX:0530 312 21 58
E-POSTA:bilgi@nazhayat.org
 

" Ülkemizin sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik, inovatif ve AR-GE faaliyetlerini destekleyerek kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir dernektir. "

Tüm Hakları Saklıdır. | Aksi belirtilmedikçe; kaynağı belirtilerek alıntı yapılan içerikler hariç tüm görsel materyaller, sayfalar ve içerikler Nazilli Hayat Boyu Öğrenme Derneğine aittir. İzin alınmaksızın ve kaynak belirtilmeden kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz.